piatok 1. marca 2019

Tipy na Veľkonočné vinše

Ak niekomu dochádzajú nápady na vinše k Veľkej noci, zopár som ich pre vás zozbieral.

Požehnané, pokojné a láskyplné prežitie sviatkov Veľkej Noci, nech Vám srdce prežiari pravá Veľkonočná Radosť zo vzkriesenia nášho Pána a nech nás posilňuje každý deň. Zo srdca praje...

Láska Zeleného štvrtku,
Viera Veľkého piatku,
Nádej Bielej soboty 
A Víťazstvo Veľkonočnej nedele 
Nech Vás posilní a naplní dôverou a Božím pokojom
Hojnosť milostí od Zmŕtvychvstalého Pána Vám vyprosuje...

Zo srdca Vám želám milostiplné, radostné a požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov.
Nech nás všetkých svetlo Zmŕtvychvstalého Krista naplní vierou, nádejou, láskou a pokojom.

„Posvätné tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny, hriešnikom vracia nevinnosť a radosť zarmúteným. Naozaj požehnaná noc, ktorá spája nebo so zemou a človeka s Bohom.“
Pokojné a požehnané prežitie veľkonočných sviatkov Vám želáme!

Christos voskrese, aleluja.

Poznanie, ze v Kristovi sa nám daroval Boh sám až na smrť, nás musí viesť k tomu, aby sme už nežili sami pre seba, ale pre neho a spolu s ním pre druhých. (Benedikt XI)

Prajeme Vám, aby ste zo slávenia smrti a Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježisa Krista načerpali novú silu na každý deň života, aby kráčajúc so Zmŕtvychvstalým Ježišom a zvestujúc Jeho posolstvo, žili ste Jeho životom a vedeli ho sprostredkovať aj iným.

Aleluja! Naozaj vstal (hovoria svedkovia) a my s ním. Radosť v Ňom je našou silou.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára